Ghana Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Ghana Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
6 માર્ચ, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
31 માર્ચ, સોમવાર Id ul Fitr સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર May Day સાર્વજનિક રજા
11 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
7 જૂન, શનિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર Founder’s Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Kwame Nkrumah Memorial Day સાર્વજનિક રજા
5 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Farmer’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ