Finland Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Finland Holidays 2025 and Observances 2025.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
20 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
21 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, வியாழன் கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
11 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
29 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
8 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள்
20 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Midsummer Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
21 ஜூன், சனி கிழமை Midsummer தேசிய விடுமுறை
9 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
6 டிசம்பர், சனி கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், புதன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்