Finland Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Finland Holidays 2023 and Observances 2023.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, ஞாயிற்று கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
7 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
9 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, திங்கள் கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
14 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
18 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
28 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள்
4 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
23 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Midsummer Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
24 ஜூன், சனி கிழமை Midsummer தேசிய விடுமுறை
12 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
6 டிசம்பர், புதன் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்