Denmark Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Denmark Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 માર્ચ, રવિવાર Carnival તહેવાર
13 એપ્રિલ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
17 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday રાાષ્ટ્રીય રજા
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
5 મે, સોમવાર Liberation Day તહેવાર
16 મે, શુક્રવાર Great Prayer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
29 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, ગુરૂવાર Constitution Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
8 જૂન, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
9 જૂન, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર 2nd Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ