Denmark Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Denmark Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival તહેવાર
2 એપ્રિલ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
6 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday રાાષ્ટ્રીય રજા
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day / May Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
5 મે, શુક્રવાર Liberation Day તહેવાર
5 મે, શુક્રવાર Great Prayer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 મે, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
29 મે, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, સોમવાર Constitution Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર 2nd Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ