Cambodia Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, બુધવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, મંગળવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
18 જૂન, બુધવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, બુધવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, બુધવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ