Cambodia Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, શનિવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, રવિવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, શનિવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
14 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
18 જૂન, રવિવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, રવિવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, રવિવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ