Brazil Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Brazil Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Carnival Friday તહેવાર
1 માર્ચ, શનિવાર Carnival Saturday તહેવાર
2 માર્ચ, રવિવાર Carnival Sunday તહેવાર
3 માર્ચ, સોમવાર Carnival Monday વૈક્લપિક રજા
4 માર્ચ, મંગળવાર Carnival Tuesday વૈક્લપિક રજા
5 માર્ચ, બુધવાર Carnival end (until 2pm) વૈક્લપિક રજા
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Tiradentes Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
12 જૂન, ગુરૂવાર Brazilian Valentine’s Day તહેવાર
19 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi વૈક્લપિક રજા
10 ઑગસ્ટ, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
7 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑક્ટોબર, રવિવાર Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑક્ટોબર, બુધવાર Teacher’s Day તહેવાર
28 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Public Service વૈક્લપિક રજા
2 નવેમ્બર, રવિવાર All Souls’ Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 નવેમ્બર, શનિવાર Republic Proclamation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Black Consciousness Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve વૈક્લપિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ