Bolivia Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Bolivia Holidays 2024 and Observances 2024.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, சனி கிழமை Epiphany அனுசரிப்புகள்
22 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Plurinational State Foundation Day தேசிய விடுமுறை
2 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Feast of Candelaria அனுசரிப்புகள்
12 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Carnival / Shrove Monday தேசிய விடுமுறை
13 மார்ச், புதன் கிழமை Carnival / Shrove Tuesday தேசிய விடுமுறை
19 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Father Day அனுசரிப்புகள்
23 மார்ச், சனி கிழமை Day of the Sea அனுசரிப்புகள்
28 மார்ச், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
29 மார்ச், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்
12 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்
1 மே, புதன் கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
27 மே, திங்கள் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
30 மே, வியாழன் கிழமை Corpus Christi தேசிய விடுமுறை
21 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Aymara New Year Day தேசிய விடுமுறை
6 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
17 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Flag Day அனுசரிப்புகள்
12 அக்டோபர், சனி கிழமை Indigenous Resistance’s Day அனுசரிப்புகள்
2 நவம்பர், சனி கிழமை All Saints Day தேசிய விடுமுறை
25 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்