Bermuda Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
14 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
19 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
4 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, શનિવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ