Benin Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Benin Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
10 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Vodoun Festival સાર્વજનિક રજા
16 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Day of Remembrance રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર People’s Sovereignty Day રાષ્ટ્ર દિવસ
8 માર્ચ, રવિવાર Women’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, રવિવાર Korité સાર્વજનિક રજા
1 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Tabaski સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Maouloud સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ