Benin Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Benin Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
10 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Vodoun Festival સાર્વજનિક રજા
16 જાન્યુઆરી, બુધવાર Day of Remembrance રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર People’s Sovereignty Day રાષ્ટ્ર દિવસ
8 માર્ચ, શુક્રવાર Women’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
30 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
4 જૂન, મંગળવાર Korité સાર્વજનિક રજા
10 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
11 ઑગસ્ટ, રવિવાર Tabaski સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, શનિવાર Maouloud સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ