Belize Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Belize Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
6 માર્ચ, સોમવાર National Heroes and Benefactors Day સાર્વજનિક રજા
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
8 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, બુધવાર Commonwealth Day સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર St. George’s Caye Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
9 ઑક્ટોબર, સોમવાર Pan American Day સાર્વજનિક રજા
19 નવેમ્બર, રવિવાર Garifuna Settlement Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ