Belgium Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Belgium Holidays 2020 and Observances 2020.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Epiphany அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday வங்கி விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
8 மே, வெள்ளி கிழமை Iris Day பிராந்திய அரசு விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
31 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
1 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday தேசிய விடுமுறை
11 ஜூலை, சனி கிழமை Day of the Flemish Community பிராந்திய அரசு விடுமுறை
21 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Belgian National Day தேசிய விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Assumption of Mary தேசிய விடுமுறை
27 செப்டம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Day of the French Community பிராந்திய அரசு விடுமுறை
27 செப்டம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Walloon Region Day பிராந்திய அரசு விடுமுறை
31 அக்டோபர், சனி கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
1 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை All Saints’ Day தேசிய விடுமுறை
11 நவம்பர், புதன் கிழமை Armistice Day தேசிய விடுமுறை
15 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை German-speaking Community Day பிராந்திய அரசு விடுமுறை
6 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை St. Nicholas Day அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், சனி கிழமை Boxing Day வங்கி விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்