Belarus Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Belarus Holidays 2025 and Observances 2025.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
2 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை New Year Holiday தேசிய விடுமுறை
7 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Orthodox Christmas Day தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
23 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Defender of the Fatherland Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், சனி கிழமை Women’s Day தேசிய விடுமுறை
15 மார்ச், சனி கிழமை Constitution Day தேசிய விடுமுறை
2 ஏப்ரல், புதன் கிழமை Union Day of Belarus and Russia தேசிய விடுமுறை
20 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Catholic Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
20 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Orthodox Easter Sunday அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
26 ஏப்ரல், சனி கிழமை Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy அனுசரிப்புகள்
1 மே, வியாழன் கிழமை Labour Day தேசிய விடுமுறை
9 மே, வெள்ளி கிழமை Victory Day தேசிய விடுமுறை
22 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War அனுசரிப்புகள்
3 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Independence Day of the Republic of Belarus தேசிய விடுமுறை
6 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Kupalle Day அனுசரிப்புகள்
2 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Remembrance Day அனுசரிப்புகள்
7 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை October Revolution Day தேசிய விடுமுறை
25 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Catholic Christmas Day தேசிய விடுமுறை

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்