Barbados Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Barbados Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Errol Barrow Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
11 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
8 જૂન, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
9 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર Kadooment Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ