Barbados Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Barbados Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, શનિવાર Errol Barrow Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, શુક્રવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
14 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
28 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
29 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર Kadooment Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ