Bangladesh Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bangladesh Holidays 2025 and Observances 2025.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
10 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Bangabandhu Homecoming Day அனுசரிப்புகள்
20 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Shab-e-Meraj கட்டாயமற்ற விடுமுறை
12 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை Maghi Purnima அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Shab e-Barat பொது விடுமுறை
21 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Language Martyrs’ Day பொது விடுமுறை
25 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Maha Shivaratri கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 மார்ச், சனி கிழமை Ramadan பொது விடுமுறை
2 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை National Flag Day அனுசரிப்புகள்
5 மார்ச், புதன் கிழமை Ash Wednesday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
17 மார்ச், திங்கள் கிழமை Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday பொது விடுமுறை
26 மார்ச், புதன் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
27 மார்ச், வியாழன் கிழமை Shab-e-qadr பொது விடுமுறை
31 மார்ச், திங்கள் கிழமை Eid ul-Fitr பொது விடுமுறை
14 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Bengali New Year பொது விடுமுறை
17 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
18 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
19 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
20 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
21 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 மே, வியாழன் கிழமை May Day பொது விடுமுறை
5 மே, திங்கள் கிழமை Buddha Purnima/Vesak தேசிய விடுமுறை
11 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mothers’ Day அனுசரிப்புகள்
7 ஜூன், சனி கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
15 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Fathers’ Day அனுசரிப்புகள்
1 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை July 1 Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
6 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Ashura பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், வெள்ளி கிழமை National Mourning Day பொது விடுமுறை
5 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Eid e-Milad-un Nabi பொது விடுமுறை
21 செப்டம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Mahalaya கட்டாயமற்ற விடுமுறை
2 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை Durga Puja பொது விடுமுறை
7 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Lakshmi Puja கட்டாயமற்ற விடுமுறை
31 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
16 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Victory Day பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Eve கட்டாயமற்ற விடுமுறை
25 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Boxing Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
31 டிசம்பர், புதன் கிழமை New Year’s Eve வங்கி விடுமுறை

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்