Bangladesh Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Bangladesh Holidays 2024 and Observances 2024.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ New Year’s Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
10 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Bangabandhu Homecoming Day ಹಬ್ಬ
2 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Shab-e-Meraj ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Ash Wednesday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Language Martyrs’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Maghi Purnima ಹಬ್ಬ
25 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Shab e-Barat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ National Flag Day ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಶುಕ್ರವಾರ Maha Shivaratri ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
11 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Ramadan ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
29 ಮಾರ್ಚ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
30 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Easter Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
1 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
6 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Shab-e-qadr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Eid ul-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Bengali New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಬುಧವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
15 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Buddha Purnima/Vesak ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ July 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
17 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ National Mourning Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Eid e-Milad-un Nabi ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Mahalaya ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
13 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Durga Puja ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Lakshmi Puja ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Christmas Eve ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Boxing Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ New Year’s Eve ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ