Bangladesh Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Bangladesh Holidays 2019 and Observances 2019.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ New Year’s Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
10 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Bangabandhu Homecoming Day ಹಬ್ಬ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
19 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Maghi Purnima ಹಬ್ಬ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Language Martyrs’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ National Flag Day ಹಬ್ಬ
4 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Maha Shivaratri ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
6 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ Ash Wednesday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
17 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Shab-e-Meraj ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Bengali New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
19 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
20 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Shab e-Barat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಬುಧವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Ramadan ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
18 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Buddha Purnima/Vesak ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Shab-e-qadr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Eid ul-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ July 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
12 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ National Mourning Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Mahalaya ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Durga Puja ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Lakshmi Puja ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
10 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Eid e-Milad-un Nabi ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Christmas Eve ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Boxing Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ New Year’s Eve ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ