Bahrain Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bahrain Holidays 2025 and Observances 2025.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಗುರುವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Arafat Day ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
7 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Ashoora ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ The Prophet’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ