Algeria Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Algeria Holidays 2024 and Observances 2024.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, सोमवार New Year सार्वजनिक सुट्टी
12 जानेवारी, शुक्रवार Berber New Year सार्वजनिक सुट्टी
10 एप्रिल, बुधवार Eid al-Fitr सार्वजनिक सुट्टी
11 एप्रिल, गुरूवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, बुधवार May Day सार्वजनिक सुट्टी
17 जून, सोमवार Eid al-Adha सार्वजनिक सुट्टी
18 जून, मंगळवार Eid al-Adha सार्वजनिक सुट्टी
5 जुलै, शुक्रवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
8 जुलै, सोमवार Muharram सार्वजनिक सुट्टी
17 जुलै, बुधवार Day of Achura सार्वजनिक सुट्टी
16 सप्टेंबर, सोमवार The Prophet’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी
1 नोव्हेंबर, शुक्रवार Anniversary of the Revolution सार्वजनिक सुट्टी

सुट्ट्या आणि पर्व पहा