Algeria Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Algeria Holidays 2023 and Observances 2023.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, रविवार New Year सार्वजनिक सुट्टी
12 जानेवारी, गुरूवार Berber New Year सार्वजनिक सुट्टी
22 एप्रिल, शनिवार Eid al-Fitr सार्वजनिक सुट्टी
23 एप्रिल, रविवार Eid al-Fitr Holiday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, सोमवार May Day सार्वजनिक सुट्टी
29 जून, गुरूवार Eid al-Adha सार्वजनिक सुट्टी
30 जून, शुक्रवार Eid al-Adha सार्वजनिक सुट्टी
5 जुलै, बुधवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
9 जुलै, रविवार Muharram सार्वजनिक सुट्टी
28 जुलै, शुक्रवार Day of Achura सार्वजनिक सुट्टी
27 सप्टेंबर, बुधवार The Prophet’s Birthday सार्वजनिक सुट्टी
1 नोव्हेंबर, बुधवार Anniversary of the Revolution सार्वजनिक सुट्टी

सुट्ट्या आणि पर्व पहा