Algeria Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Algeria Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
12 જાન્યુઆરી, રવિવાર Berber New Year સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
25 મે, સોમવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
5 જુલાઈ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, શનિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram સાર્વજનિક રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Day of Achura સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર The Prophet’s Birthday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર Anniversary of the Revolution સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ