Algeria Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Algeria Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year સાર્વજનિક રજા
12 જાન્યુઆરી, શનિવાર Berber New Year સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર May Day સાર્વજનિક રજા
4 જૂન, મંગળવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
5 જૂન, બુધવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
5 જુલાઈ, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
11 ઑગસ્ટ, રવિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
12 ઑગસ્ટ, સોમવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
1 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Muharram સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Day of Achura સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર Anniversary of the Revolution સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, શનિવાર The Prophet’s Birthday સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ