ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
4 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ 2nd January ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ St. David’s Day ಹಬ್ಬ
17 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ St Patrick’s Day ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ St. George’s Day ಹಬ್ಬ
3 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Early May Bank Holiday / VE Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
31 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Spring Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
12 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Queen’s Birthday ಹಬ್ಬ
12 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Battle of the Boyne ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Summer Bank Holiday ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
5 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Guy Fawkes Day ಹಬ್ಬ
14 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Remembrance Sunday ಹಬ್ಬ
30 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ St Andrew’s Day ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
United Kingdom Holidays Calendar 2021