യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഏപ്രിൽ, ശനി Ramadan Start ആചാരം
2 മെയ്, തിങ്കള്‍ Eid al-Fitr ദേശീയ അവധി ദിനം
8 ജൂലയി, വെള്ളി Hajj Season Begins/Arafat Day ആചാരം
9 ജൂലയി, ശനി Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ജൂലയി, ശനി Al-Hijra (Islamic New Year) ദേശീയ അവധി ദിനം
8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Mouloud ദേശീയ അവധി ദിനം
30 നവംബർ, ബുധന്‍ Commemoration Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഡിസംബർ, വെള്ളി National Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം