இந்தோனேஷியா காலேண்டர் 2020

1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
25 ஜனவரி, சனி கிழமை Chinese Lunar New Year’s Day பொது விடுமுறை
22 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Ascension of the Prophet Muhammad பொது விடுமுறை
25 மார்ச், புதன் கிழமை Nyepi Day Bali பொது விடுமுறை
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
1 மே, வெள்ளி கிழமை International Labor Day பொது விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day of Jesus Christ பொது விடுமுறை
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Idul Fitri பொது விடுமுறை
1 ஜூன், திங்கள் கிழமை Pancasila Day தேசிய விடுமுறை
31 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
17 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Indonesian Independence Day பொது விடுமுறை
20 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Muharram / Islamic New Year பொது விடுமுறை
29 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை The Prophet Muhammad’s Birthday பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்