ಭಾರತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
26 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ Republic Day ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
29 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Vasant Panchami ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
9 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Guru Ravidas Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
18 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
19 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Shivaji Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Maha Shivaratri/Shivaratri ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
9 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Holika Dahana ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
9 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Hazrat Ali’s Birthday ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
10 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Holi ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
25 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ Chaitra Sukhladi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Rama Navami ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
6 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Mahavir Jayanti ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Vaisakhi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Ambedkar Jayanti ಹಬ್ಬ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Vishu ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Himachal Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Maharashtra Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
7 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Birthday of Ravindranath ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
22 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Jamat Ul-Vida ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Maharana Pratap Jayanti ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid ul-Adha/Bakrid ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
3 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Raksha Bandhan ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
11 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Janmashtami (Smarta) ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Independence Day ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
16 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Parsi New Year ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
22 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Muharram/Ashura ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Mahatma Gandhi Jayanti ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
25 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Dussehra ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
30 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Milad un-Nabi/Id-e-Milad ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Maharishi Valmiki Jayanti ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Haryana Day ರಾಜ್ಯ ರಜೆ
4 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Karaka Chaturthi ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
14 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Diwali/Deepavali ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ
15 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Govardhan Puja ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
20 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Chhat Puja ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ
30 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Guru Nanak Jayanti ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ