अजरबाइजान कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
20 जानेवारी, गुरूवार Martyr’s Day सार्वजनिक सुट्टी
8 मार्च, मंगळवार Women’s Day सार्वजनिक सुट्टी
20 मार्च, रविवार Nowruz/Spring Holiday सार्वजनिक सुट्टी
9 मे, सोमवार Victory Day over Fascism सार्वजनिक सुट्टी
28 मे, शनिवार Republic Day सार्वजनिक सुट्टी
15 जून, बुधवार Day of National Salvation of the Azerbaijani People सार्वजनिक सुट्टी
26 जून, रविवार Azerbaijan Armed Forces Day सार्वजनिक सुट्टी
18 ऑक्टोबर, मंगळवार National Independence Day पर्व
9 नोव्हेंबर, बुधवार State Flag Day of Azerbaijan सार्वजनिक सुट्टी
12 नोव्हेंबर, शनिवार Constitution Day पर्व
17 नोव्हेंबर, गुरूवार National Revival Day पर्व
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve पर्व
31 डिसेंबर, शनिवार World Azerbaijanis Solidarity Day सार्वजनिक सुट्टी