ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

24 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Ramadan starts ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Afghan Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Day of Arafat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Qurban ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Eid al-Qurban Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ The Prophet’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ