ಮೇ 2022 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಕೆನಡಾ

8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
23 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Victoria Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು