அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - வியட்நாம்

20 அக்டோபர், புதன் கிழமை Vietnamese Women’s Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்