ಜನವರಿ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಸ್ವೀಡನ್

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Twelfth Night ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಧ ರಜೆ
6 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Epiphany ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ