ಮೇ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಗ್ರೀಸ್

1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day / May Day ವಾಸ್ತವಿಕ ರಜಾದಿನ
2 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Orthodox Easter Sunday ಹಬ್ಬ
3 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Orthodox Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು