ಜನವರಿ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಸಿಂಗಾಪುರ

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು