ಜನವರಿ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ರೊಮೇನಿಯಾ

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Day after New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Unification Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು