Vietnam Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Vietnam Holidays 2020 and Observances 2020.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ International New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Vietnamese New Year’s Eve ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Vietnamese New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Hung Kings Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Liberation Day/Reunification Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ International Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Vietnamese Family Day ಹಬ್ಬ
2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Vietnamese Women’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ International New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ