Poland Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Poland Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, રવિવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
20 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, બુધવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, ગુરૂવાર Day of the Flag તહેવાર
3 મે, શુક્રવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
9 જૂન, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
23 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Second Day of Christmas રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ