Mexico Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Mexico Holidays 2023 and Observances 2023.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Day of the Holy Kings ಹಬ್ಬ
2 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Candlemas ಹಬ್ಬ
5 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Constitution Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
22 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Ash Wednesday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
24 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Flag Day ಹಬ್ಬ
18 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Oil Expropriation Day ಹಬ್ಬ
21 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Benito Juárez’s Birthday Memorial ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Palm Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
6 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
8 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Battle of Puebla / Cinco de Mayo ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
10 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Teacher’s Day ಹಬ್ಬ
18 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಹಬ್ಬ
28 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ಹಬ್ಬ
8 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Corpus Christi ಹಬ್ಬ
18 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Assumption of Mary ಹಬ್ಬ
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Shout of Dolores ಹಬ್ಬ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Columbus Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
1 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ All Saint’s Day ಹಬ್ಬ
2 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ All Soul’s Day ಹಬ್ಬ
20 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Revolution Day Memorial ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christ the King Day ಹಬ್ಬ
8 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Feast of the Immaculate Conception ಹಬ್ಬ
12 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Day of the Virgin of Guadalupe ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್
28 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Day of the Holy Innocents ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ