Hong Kong Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Hong Kong Holidays 2023 and Observances 2023.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Tomb Sweeping Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labour Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
26 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Buddha’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
18 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
22 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Dragon Boat Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Hungry Ghost Festival ಹಬ್ಬ
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Mid-Autumn Festival ಹಬ್ಬ
30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Day after Mid-Autumn Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ National Day of the People’s Republic of China ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Confuciu’s Birthday ಹಬ್ಬ
23 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Chung Yeung Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ