Hong Kong Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Hong Kong Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Chinese Lunar New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
5 એપ્રિલ, શુક્રવાર Tomb Sweeping Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
20 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday રાાષ્ટ્રીય રજા
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, બુધવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
12 મે, રવિવાર Buddha’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
7 જૂન, શુક્રવાર Dragon Boat Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
1 જુલાઈ, સોમવાર Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Hungry Ghost Festival તહેવાર
13 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Mid-Autumn Festival તહેવાર
14 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Day after Mid-Autumn Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
15 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Confuciu’s Birthday તહેવાર
1 ઑક્ટોબર, મંગળવાર National Day of the People’s Republic of China રાાષ્ટ્રીય રજા
7 ઑક્ટોબર, સોમવાર Chung Yeung Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ