Ghana Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Ghana Holidays 2021 and Observances 2021.

दिनांक नाव प्रकार
1 जानेवारी, शुक्रवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
7 जानेवारी, गुरूवार Constitution Day सार्वजनिक सुट्टी
6 मार्च, शनिवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
2 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
3 एप्रिल, शनिवार Holy Saturday पर्व
4 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
5 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, शनिवार May Day सार्वजनिक सुट्टी
9 मे, रविवार Mothers’ Day पर्व
13 मे, गुरूवार Id ul Fitr सार्वजनिक सुट्टी
20 जून, रविवार Fathers’ Day पर्व
20 जुलै, मंगळवार Eid al-Adha सार्वजनिक सुट्टी
4 ऑगस्ट, बुधवार Founder’s Day सार्वजनिक सुट्टी
21 सप्टेंबर, मंगळवार Kwame Nkrumah Memorial Day सार्वजनिक सुट्टी
3 डिसेंबर, शुक्रवार Farmer’s Day सार्वजनिक सुट्टी
24 डिसेंबर, शुक्रवार Christmas Eve पर्व
25 डिसेंबर, शनिवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, रविवार Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी
31 डिसेंबर, शुक्रवार New Year’s Eve पर्व

Ghana Holidays Calendar 2021

सुट्ट्या आणि पर्व पहा