Finland Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Finland Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, રવિવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, બુધવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
30 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 જૂન, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
21 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
22 જૂન, શનિવાર Midsummer રાાષ્ટ્રીય રજા
2 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
6 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ