Egypt Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Egypt Holidays 2023 and Observances 2023.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ January 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Coptic Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Revolution Day January 25 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Coptic Good Friday ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Coptic Holy Saturday ಹಬ್ಬ
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Coptic Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Spring Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Eid el Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Eid el Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Eid el Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Sinai Liberation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Arafat Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ June 30 Revolution ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ July 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
19 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Revolution Day July 23 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Flooding of the Nile ಹಬ್ಬ
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Nayrouz ಹಬ್ಬ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Prophet Mohamed’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Armed Forces Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ