Egypt Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Egypt Holidays 2020 and Observances 2020.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ January 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Coptic Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Revolution Day January 25 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Coptic Good Friday ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Coptic Holy Saturday ಹಬ್ಬ
19 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Coptic Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Spring Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Sinai Liberation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid el Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid el Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid el Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ June 30 Revolution ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ July 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
23 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Revolution Day July 23 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Arafat Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Flooding of the Nile ಹಬ್ಬ
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Nayrouz ಹಬ್ಬ
6 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Armed Forces Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Prophet Mohamed’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ