Cape Verde Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Cape Verde Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
13 જાન્યુઆરી, સોમવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, સોમવાર National Heroes’ Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labour Day/ May Day સાર્વજનિક રજા
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
1 જૂન, સોમવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
5 જુલાઈ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર All Saints’ Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ