Cambodia Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2024 and Observances 2024.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, సోమవారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
7 జనవరి, ఆదివారం Victory over Genocide Day పబ్లిక్ సెలవు
8 జనవరి, సోమవారం International Women’s Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, బుధవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
12 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
13 మే, సోమవారం King’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
16 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
18 జూన్, మంగళవారం King’s Mother’s Birthday ఆచారము
24 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Constitutional Day పబ్లిక్ సెలవు
15 అక్టోబర్, మంగళవారం Commemoration Day of King’s Father పబ్లిక్ సెలవు
29 అక్టోబర్, మంగళవారం King’s Coronation Day పబ్లిక్ సెలవు
9 నవంబర్, శనివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి