Brazil Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Brazil Holidays 2023 and Observances 2023.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Carnival Friday ಹಬ್ಬ
18 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Carnival Saturday ಹಬ್ಬ
19 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Carnival Sunday ಹಬ್ಬ
20 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Carnival Monday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Carnival Tuesday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
22 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Carnival end (until 2pm) ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Tiradentes Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
8 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Corpus Christi ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
12 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Brazilian Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
13 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Teacher’s Day ಹಬ್ಬ
28 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Public Service ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
2 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ All Souls’ Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Republic Proclamation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Black Consciousness Day ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Eve ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ New Year’s Eve ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ