Bolivia Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bolivia Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany તહેવાર
22 જાન્યુઆરી, બુધવાર Plurinational State Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Feast of Candelaria તહેવાર
24 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival / Shrove Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 માર્ચ, ગુરૂવાર Father Day તહેવાર
23 માર્ચ, સોમવાર Day of the Sea તહેવાર
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday ઇસાઈ, તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
12 એપ્રિલ, રવિવાર Children’s Day તહેવાર
1 મે, શુક્રવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 મે, બુધવાર Mother’s Day તહેવાર
11 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જૂન, રવિવાર Aymara New Year Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 ઑગસ્ટ, સોમવાર Flag Day તહેવાર
12 ઑક્ટોબર, સોમવાર Indigenous Resistance’s Day તહેવાર
2 નવેમ્બર, સોમવાર All Saints Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ